Ominaisuudet

Toteutus

Teen sivut kirjoittamalla koodin käsin. Tästä on etua mm. siinä, että sivuista tulee rakenteellisesti kevyemmät kuin eri julkaisujärjestelmillä tehdyt. Varsinainen käytännön hyöty tästä kuitenkin ilmentyy pienenmpänä ylläpitokustannuksena, sillä webhotellin käyttämä ohjelmisto voidaan riisua minimaaliseksi.

Responsiivisuus

Responsiivisuus tarkoittaa mukautuvuutta. Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa käyttäjän käyttämän laitteen ja mukauttaa sivuston ulkomuodon tälle laitteelle sopivaksi.

Responsiivisuus kuuluu tekemieni sivujen peruspakettiin.

Toiminnallisuus

Toiminnallisuuksilla saadaan nettisivuista käyttäjäystävällisempiä. Esimerkiksi tällä sivustolla oikella alakulmassa oleva -nappi on tälläinen.

Toinen yleisesti käytetty toiminto on monitorilla katsottuna navigaatiovalikon kutistuminen, kun sivua on liikutettu alaspäin. Tämä toimito tuo sivun varsinaista sisältöä paremmin esille.

Useissa tapauksissa nämä kaksi toimintoa riittävät.

Päivittäminen

Tarjoan sivujen avaamisen jälkeen 3kk ajan hintaan kuuluvan päivitysmahdollisuuden sivujen sisältöön. Tässä ajassa sivut yleensä ehtivät hakea lopullisen muotonsa. Mikäli sivuilla on tarve tämän jälkeen päivittyä esimerkiksi uusien palveluiden tai tuotteiden muodossa, ota yhteyttä niin hoidetaan homma.

Vastoin yleistä käsitystä sivujen päivittäminen valmiin koodin pohjalta ei luonteeltansa sinänsä poikkea tavallisesta tekstinkäsittelystä. Mikäli haluat, voit tehdä tämän myös itse antamieni ohjeiden pohjalta. Voit myös kysyä tarvittaessa sähköpostilla tarkempia ohjeita.

Yhteenveto

Käteesi jää siis valmiit nettisivut.

Webhotellin ominaisuuksiin kuuluu myös sähköpostinohjaus tai suora sähköposti.

Toistaiseksi en toteuta sivuston sisällä olevaa verkkokauppaa maksusuorituksilla. Verkkokauppa on mahdollista toteuttaa ulkopuolisesti MyCashflow palvelulla.

Käyttämälläni toimintamallilla sivuston pakolliset vuotuiset kustannukset ovat vain 24€, mistä 12€ menee viestintävirastolle.